Redakcja

szkola.jpg 

 
Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych
w £odzierzy
77-200 Miastko
£odzierz 11
tel. 59 857 2409
e-mail zsp@lodzierz.pl
www.lodzierz.pl