Samorząd Szkolny

Opiekun Samorządu Szkolnego-Magdalena Roszczak

 Samorząd Szkolny:

 

Przewodniczący- Tomasz Wcisło

Wiceprzewodniczący-Wojciech Boczek

członkowie-

członkowie-