NIP szkoły-842-17-69-759
Regon -221734805
Nr konta szkoły-78 1020 4708 0000 7002 0052 5485