Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

Mariusz Treder- dyrektor szkoły

historia

Anna Dominik-wicedyrektor szkoły

przedmioty zawodowe ze spedycji

Jacek Gocoł - kierownik praktycznej nauki zawodu

przedmioty zawodowe z żywienia 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

 

 

Batruch Maciej

pedagog                                                                         

Czekała Katarzyna

przedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowego

Domżalska Pilimon Małgorzata

biologia

Dust-Brzezińska Agnieszka

wychowanie fizyczne

Ginter Joanna

fizyka, matematyka, informatyka

Grzybowska Beata

język polski

Haręża Jan

religia

Jończyk Grzegorz

historia, wiedza o społeczeństwie

Lewandowska Elżbieta

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Matuszkiewicz Dariusz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Petryna Sławomir

wychowanie fizyczne, język angielski

ks. Prykhozhdenko Stepan

religia

Prychożdenko Mirosława

język ukraiński

Radziszewska Magdalena

język polski

Roszczak Magdalena

podstawy przedsiębiorczości

Stankiewicz Aleksandra

język angielski

Stankiewicz Stefan

geografia, przedmioty zawodowe ze spedycji

Stoltmann Alicja

przedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowego

Szepel Renata

przedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowego

Tamborska Katarzyna

biblioteka

Treder Joanna

matematyka

Warsińska Agnieszka

przedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowego

Wojtowicz Magdalena

język niemiecki, , język kaszubski

Wójtowicz Marzena

język niemiecki

Zwiewka Agnieszka

język angielski