HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku powołanego do elektronicznego przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim.

 

     1. Do 13 maja 2013 r. Prace przygotowawcze przeprowadzenia elektronicznej  rekrutacji   
      do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014:

       opracowanie projektu podania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

       Testowanie programu komputerowego obsługującego rekrutację ( nauczyciele informatycy szkół ponadgimnazjalnych),

       prowadzenie akcji informacyjnej wobec absolwentów i ich rodziców.

 

2.     Od 16 maja do 24 czerwca 2013 r. przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

3.     Od 27 czerwca do 2 lipca 2013 r. do godz. 12.00 - przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum ( wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów ) i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze.

 

4.     27 czerwca - 3 lipca 2013 r. :

       praca szkolnych komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w celu wprowadzenia danych                   o osiągnięciach i wynikach egzaminacyjnych kandydatów,

       zakończenie rekrutacji, wyłonienie kandydatów do szkół.

 

       5.  4 lipca 2013 r. :

       do godz. 12.00- ogłoszenie przez dyrektorów szkół list kandydatów przyjętych do szkoły,

       publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

           

6. od 4 lipca 2013r. od godz. 12.00 do 8 lipca 2013 r. do godz. 12.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym
( w Bytowie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych, w Miastku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

      7. 9 lipca 2013 r.

       do godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły ,

       publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

      8. od 9 lipca 2013 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2013 r. do godz. 15.00   
     
przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów   
      uczniów nieprzyjętych w dniu 9 lipca 2013 r. ( praca komisji-SKR ).

 

9.    12 lipca 2013r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 9 lipca 2013 r.

 

10. 26-28 sierpnia 2013 r.

przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 12 lipca 2013r. ( praca komisji-SKR ).

 

11. 30 sierpnia 2013 r.

Do godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły.