Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł

Zarząd
Przewodnicząca-Joanna Wcisło
Wiceprzewodnicząca- Jolanta Ekiert
Członkowie Zarządu: Elżbieta Kolińska
                               Anna Danisewicz
                               Renata Charzyńska
                               Czesława Kuchmister
                               Krystyna Kisielewska