Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł

Zarząd
Przewodnicząca-Elżbieta Darczyk
Wiceprzewodnicząca- Joanna Wcisło
Członkowie Zarządu: Beata Jędryczka
                               Anna Danisewicz
                               Renata Charzyńska
                               Czesława Kuchmister
                               Krystyna Kisielewska