Kierunki kształcenia w ZSP w Łodzierzy
na rok szkolny 2017/2018

       baner2017DUZY (1).jpg                           oferta

 
Technikum:

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Technikum logistyki

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 

 Kucharz

Sprzedawca

Rybak sródladowy

klasa wielozawodowa

   

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski

-matematyka

-język obcy

-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności np. wolontariat.

szkolarolab3