Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Dane identyfikacyjne
Dyrekcja
Nauczyciele
Logo szkoły
Rada Rodziców
Administracja
Samorząd Szkolny
Kierunki kształcenia
Regulaminy
Pliki do pobrania
druk oferta
zapytanie ofertowe
oferta
Kontrola Zarządcza
sprawozdanie z kontroli zarządczej
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenia dyrektora
Działalność szkoły
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019
Polityka prywatności-RODO
Polityka prywatności
Bilans jednostki
Bilans jednostki budżetowej

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

działającego w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Bytowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku powołanego do elektronicznego przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim.

 

     1. Do 5 maja 2017 r. Prace przygotowawcze przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji   
      do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018:

➢     opracowanie projektu podania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

➢     testowanie programu komputerowego obsługującego rekrutację (nauczyciele informatycy szkół ponadgimnazjalnych),

➢     prowadzenie akcji informacyjnej wobec absolwentów i ich rodziców.

 

  1. Od 8 maja (poniedziałek) do 20 czerwca 2017 r. (środa) przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

UWAGA- dokumenty kandydatów do Liceów Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przyjmowane są od 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) do 16 maja 2017 r. (wtorek). Próby sprawności fizycznej dla kandydatów przeprowadzone zostaną
do 31 maja 2017 r. (środa). Wyniki tych prób podane zostaną do publicznej wiadomości do 9 czerwca 2017 r.

 

  1. Od 23 czerwca (piątek) od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)
    do godz. 15.00
    – przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone
    za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).

 

  1. 28 czerwca (środa) – 29 czerwca 2017 r.(czwartek) - praca szkolnych komisji rekrutacyjnych w celu wprowadzenia danych o osiągnięciach i wynikach egzaminacyjnych kandydatów, wyłonienie kandydatów do szkół.

 

5. 7 lipca 2017 r. (piątek) - do godz. 12.00– ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list
    kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

           

6. Od 10 lipca 2017r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 15.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Miastku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

      7. 14 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 12.00 - ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół,

 

      8. Od 14 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00   
     
przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami, oryginałów dokumentów   
      uczniów nieprzyjętych w dniu 14 lipca 2017 r. (praca szkolnych komisji rekrutacyjnych).

 

9. W przypadku wolnych miejsc w Liceach Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w dniu 14 lipca 2017 r. przeprowadzenie dodatkowych prób sprawności fizycznej, których wynik podany zostanie 17 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

 

10. 19 lipca 2017 r. (środa) do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 14 lipca 2017 r.

 

11. Od 19 lipca 2017 r. (środa) od godz. 12.00 do 20 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 15.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Miastku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

 

12. 21 lipca 2017 r.(piątek) do godz. 12.00- ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Treder
Udostępnił: Mariusz Treder (2016-02-11, godz. 09:16)
Modyfikacja: Mariusz Treder (2017-05-16, godz. 10:30)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 206768